TITULARITAT

S’informa als usuaris que el titular del lloc web https://compraesencial.es, d’ara endavant Compraesencial.es, és KAUAMA Sustainable Logistics SL. Consultar dades fiscals:

KAUAMA SUSTAINABLE LOGISTICS SL
CIF: B67349860
Direcció: Ronda Guinardó 68. 08025 Barcelona (ES)
https://www.kauama.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GUILLAUME ROUSSEAU, (en endavant, KAUAMA), garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients i proveïdors posats a la seva disposició a la plataforma. La recopilació d’aquestes, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, es regirà pels següents termes:

Informació que es recopila i la seva finalitat.

La informació de caràcter personal que recopili KAUAMA a través de la plataforma s’incorporaran als seus fitxers inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades el seu titular és GUILLAUME ROUSSEAU.

La finalitat de la seva recopilació serà les d’informació i comercialització dels serveis oferts a la plataforma i web, donar tràmit a el motiu del seu contacte així com la realització de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries de l’activitat desenvolupada per KAUAMA.

L’usuari conscient expressa i inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin incorporades al fitxer esmentat i amb la finalitat especificada per l’apartat anterior.

Cessió de dades.

Amb l’acceptació de la present política l’usuari consent que les seves dades siguin cedides o comunicades a tercers inscrits KAUAMA, és a dir, empreses transportistes així com els seus empleats, proveïdors i als clients finals, quan fos necessari per al desenvolupament de l’activitat objecte de la plataforma i prestació de servei, i especialment en aquells supòsits legals habilitats.

Butlletí.

KAUAMA ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l’enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l’entorn de KAUAMA. Amb l’acceptació de la present política l’usuari també estarà acceptant l’enviament d’aquestes comunicacions.

L’usuari podrà donar-se de baixa de l’servei en qualsevol moment seguint les instruccions especificades en el correu electrònic rebut al seu correu electrònic o exercint el seu dret de cancel·lació o oposició davant KAUAMA de la mateixa manera que expressat a continuació.

xarxes Socials.

KAUAMA actualment està present a les principals xarxes socials. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable de l’Tractament de les Dades abocaments en els seus perfils derivat dels amics, m’agrada, followers o seguidors, comentaris, etc.

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on la KAUAMA és present, facultant a aquesta a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per poder informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

Bloc.

KAUAMA disposa d’un Blog en el qual s’informa sobre sobre novetats, serveis oferts i qualsevol informació general relacionat amb l’objecte empresarial, on es pot expressar l’opinió sobre un article publicat sense la necessitat d’estar prèviament registrat, tot i que sí que serà oportú facilitar un nom i una adreça de correu electrònic vàlida, encara que aquesta última no apareixerà publicada a la web.

L’usuari podrà exercitar el seu dret de cancel·lació o oposició davant KAUAMA de la mateixa manera que expressat a continuació.

Drets dels usuaris.

L’usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació de l’consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Plaça Vila de Gràcia, número 17, 1-1 de la ciutat de Barcelona (08012) oa través d’info @ kauama. com, indicant com assumpte “PROTECCIÓ dE DADES” i adjuntant en ambdós casos fotocòpia de l’DNI o un altre document identificatiu similar.

Seguretat.

KAUAMA ha adoptat totes aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades, amb l’objectiu de garantir als usuaris la seguretat i integritat de les dades recopilades i així evitar la pèrdua d’aquests o el tractament o accés autoritzat.

Modificacions.

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant KAUAMA aquest dret en exclusiva.

  • Sense productes a la cistella.